Buller och oväsen

Oavsett var det är man råkar bo kommer man förr eller senare uppleva hög ljudnivå av något slag. Vad man kan förvänta sig behöva stå ut med beror stort på vad källan till oljudet kan vara.

Något många säkert har upplevt är grannar som väsnats. Detta är speciellt ett problem i lägenhetshus där man bor så tätt inpå varandra och det är inte alltid så lätt att uppskatta hur tydligt något hörs för grannarna. Under dagtid måste man i regel ha lite högre tolerans för höga ljudnivåer, men det finns så klart fortfarande en gräns för vad som kan anses störande. Mellan tiderna 21:00 och 07:00 finns det dock mer belägg för att anmäla en granne för störande ljud. Den rekommenderande metoden att hantera detta är att först ta kontakt med grannen och uppmärksamma denne på att ljudet är störande. Om det fortsätter är det dags att kontakta hyres- eller bostadsrättsföreningen.

Men det är inte alltid grannar som är orsaken till höga ljudnivåer. Saker som byggnadsarbete är också en vanlig källa till oväsen och något som nyligen höjdes i bostadsområden. Det är nu bestämt att buller får uppgå till 65 dB vid fasader för bostäder upp till 35 kvm och upp till 60 dB för bostäder över 35 kvm. Detta är en höjning med 5 dB från den tidigare lagen och det är värt att påpeka att den mänskliga örat uppfattar en ökning på 10 dB som en fördubbling av ljudnivån.

Anledning varför denna lagstiftning förändrades var mer eller mindre för att förenkla bostadsbyggandet landet över, speciellt i trafikintensiva lägen. Detta gick dock emot Boverkets rekommendationer, som bedömde att det inte skulle komma att leda till fler bostäder.

Detta understryker så klart vikten av att bo i en bra ljudisolerad byggnad. Detta betyder i de allra flesta fall att just fönsterna klarar av att blockera så mycket ljud som möjligt.