Naturlig belysning på offentliga platser i hyreshus med ny innovation

Under en längre tid så har bostäder använt sig av traditionell belysning med glödlampor och lysrör för att lysa upp platser som trapphus, källare och vindar. Detta i kombination med till exempel fönster i trapphus används idag i de allra flesta bostadshus. Men i takt med att ny teknologi och nya rön så dyker det upp smarta lösningar som erbjuder fler alternativ utöver de traditionella sätten.

Naturligt solljus med hjälp av fiberoptik

En sådan innovation erbjuds av Parans som erbjuder möjligheten att använda naturligt solljus på platser där det inte finns fönster eller i lokaler där belysningen är dålig. Genom att använda sig av fiberoptisk kabel så kan de transportera solljus så långt som hundra meter in i en byggnad för att på så vis erbjuda naturligt solljus.

De installerar helt enkelt en mottagare på taket som följer solens rörelser över himlen likt en solros. Från denna mottagare så transporteras solljuset via fiberoptisk kabel till det rum eller de olika rum där man har behov av naturligt solljus. Detta kan vara ett väldigt bra alternativ till platser som trapphus och källare. Det är ett väldigt miljövänligt alternativ då denna metod drivs enbart med hjälp av solen. Självfallet genererar installationen en initial utgift, men på sikt så är det en bra investering ur fler aspekter än bara den ekonomiska.

Bra belysning är viktigt

Det är väldigt viktigt att erbjuda bra belysning även på platser som källarlokaler och trapphus där man inte spenderar allt för mycket tid men där det krävs bra ljus för både säkerhet och känslan av trygghet. Det kan alltså vara en bra idé att satsa på naturligt solljus som ljuskälla istället för att använda lysrör och liknande som kan påverka människor negativt med sitt flimmer. Genom att erbjuda möjligheten att lysa upp dessa utrymmen med naturligt solljus så kan det skapa en mycket bättre stämning samt att det underlättar en hel del i vardagen för människor som är överkänsliga för ljusflimmer.

Vi vet även vilken otroligt positiv effekt solljuset har på oss människor rent generellt, och vad bristen på detta kan göra med oss. Det är inte för intet som många av oss upplever att krafterna återvänder till oss på vårkanten, efter att man gått runt och varit allmänt hängig och trött över vinterhalvåret. Solljuset har helt enkelt en sådan pass stor inverkan på oss människor, något som gör en innovation som detta än mer värdefull.