Renovera bostadsrätten

Av nästan 500 000 lägenheter i Stockholm är runt 300 000 av dem bostadsrätter. Och många är i äldre skick eftersom det medför en viss charm och ser snyggt ut. Men det är inte alltid hållbart för ägaren av lägenheten.

Om du vill göra större renoveringar kan det krävas tillstånd eller till och med bygglov. Innan du går för långt i tanke och handling kan det vara bra att kontakta experter inom bygglov för bostadsrätt. De kan även sköta mycket av det byråkratiska och se till att allt går rätt till. Det kan innebära en hel del pappersarbete innan man får sätta igång med renoveringen. En juristfirma kan hjälpa dig att hålla koll, samt vara stöd om det skulle uppstå några tvister.

En del lägenheter får man inte renovera, eller åtminstone inte med fria tyglar. Äldre hus kan vara K-märkta vilket betyder att de inte får ändras såvida det inte handlar om akut renoveringsbehov.

Det är mycket friare idag än det varit tidigare, men bostadsrättsföreningen kan behöva tillfrågas. Om man ska göra väsentliga ändringar i lägenheten eller ändra på rördragningar måste du prata med bostadsföreningen och få deras godkännande. Få alltid godkännande skriftligt så ingen kan backa vid ett senare tillfälle. Muntliga kontrakt är lika bindande som skriftliga, men betydligt svårare att bevisa. Kan du inte bevisa att ett muntligt kontrakt ägt rum, är det inte mycket som lagen kan göra för att hjälpa.

Här är det bra att man har kontakt med experter inom området, för bostadsförningen får inte säga nej om de inte har en bra anledning. Föreningen måste vara objektiv när de tar sitt beslut och ska endast neka om renoveringen tillför skada eller olägenhet för föreningen.