Underhåll av bostadsrättsfastigheter

Alla typer av fastigheter behöver underhållas på ett eller annat sätt, det kan vara tidens tand som gör att det måste åtgärdas något på byggnaden som har slitits ut. Det behövs ett visst underhåll av bostadsrättsfastigheter och dessa beslut tas oftast i samband med den årsstämman som hålls varje år i bostadsrättsföreningen. Det är viktigt att underhåll sker löpande på de fastigheter som bostadsrättsföreningen äger.

Vissa saker kan styrelsen fatta beslut om då de kan ha fått mandat att göra detta. Stora underhåll kommer oftast upp på agendan vid den årsstämma som föreningen har. Gemensamt så fattas beslut och vilket underhåll som ska genomföras under året som kommer. I vissa fall så kan det vara bra att ta in externa experter som får ge sitt utlåtande om exempelvis fasaden på fastigheten är i ett skick som gör att den måste åtgärdas. Upphandling av arbetet med reparation görs och renovering kan påbörja när fått den bästa offerten på arbetet.

Som bostadsrättsförening så äger man tillsammans de fastigheterna som bostadsrätter finns i och gemensamt så fattas de beslut som rör dessa fastigheter. Alla stora förändringar som fasad, stambyten eller byten av fönster ska tas genom gemensamma beslut på årsstämman. Ingen kan fatta några som helst egna beslut angående fastigheterna. Det kan finnas fastighetsskötare anställda som tar hand om löpande underhåll och ser till att fastigheterna är i ett gott skick. En bostadsrättsfastighet i gott skick kan öka värdet på de bostadsrätter som finns.

Underhållet i en bostadsrättsbyggnad finansieras genom avgiften alla bostadsrättshavare betalar varje månad. Det är bostadsrättsföreningens ansvar att ha framförhållning på underhållet och planera för när underhåll ska göras. Samtidigt kan är det inte allt underhåll som går att förutse. När detta sker är det viktigt att föreningen har en god ekonomisk situation för att kunna betala för underhållet ur egen kassa. Kan de inte det och måste låna pengar för att ha råd finns alltid chansen att både föreningen och medlemmarna blir drabbade. En möjlig konsekvens av detta är en höjd månadsavgift för alla medlemmar, men exakt hur det hanteras är ju upp till föreningen. De kan till och med ha vidare information om sådana situationer i sina stadgar.