Vem ansvarar för vad?

När man äger ett hus är det ju ganska uppenbart att man ansvarar för mer eller mindre allt som finns på ens tomt, men äger man en bostadsrätt är detta inte lika klart och tydligt; man äger ju trots allt bara en del av huset där man bor. Att veta vem det är som ansvarar för vad kan därför vara väldigt bra att veta.

Ett väldigt förenklat sätt att se det är att om det är synligt i lägenhet så har man som ägare av lägenheten ansvar för det. Detta betyder då att man har ansvar för bland annat golv, väggar, tak, vitvaror, toalett, handfat, el-central, elkontakter, fasta garderober och till och med icke-bärande innerväggar. Och går några av dessa delar sönder är det ens eget problem. Men eftersom dessa saker är ens ansvar har man också full rätt att ändra och byta ut allt detta som man själv önskar.

Med följd av detta kan man ju då på samma sätt säga att det som inte är synligt eller befinner sig utanför själva lägenheten är föreningens ansvar. Detta inkluderar så klart utsidan av lägenhetshuset, trappuppgången och liknande, men även det som finns under golvet och inne i väggarna. Detta betyder till exempel att medan ägaren av lägenheten ansvarar för ett rör i till exempel badrummet hela vägen ned till golvet, men så fort det gått förbi denna punkt är det föreningens ansvar.

Det finns dock händelser som till synes kan strida mot detta. Ett ofta återkommande fall är ytterdörren till lägenheten. Det står ju i stadgarna vem som ansvarar för denne. Men även om det står att det är lägenhetens ägare som har ansvaret för den kan föreningen komma in och byta ut den. I detta fall är det mest troligt något som görs efter underhållsplanen som beslutats om vid årsstämman och är en överenskommelse som gjorts för att gynna medlemmarna. Föreningen har då tagit in någon för att utföra detta jobb, men vem detta är har man ingen kontroll över. Inte heller är det något man behöver betala för, men när jobbet sedan är genomfört är dörren igen lägenhetsägarens ansvar.

Har man funderingar kring ytterligare ansvar är det bäst att först vända sig till föreningens stadgar. Om det inte tydligt framgår där och man har ytterligare frågor kan man till exempel titta på ett relevant forum.